Parkinson

De ziekte van Parkinson staat vooral bekend vanwege een aantal kenmerkende lichamelijke verschijnselen: traagheid, spierstijfheid en beven. Deze verschijnselen hoeven overigens niet allemaal aanwezig te zijn. Een deel van de patiënten heeft bijvoorbeeld nooit last van beven.

Veel parkinsonpatiënten hebben een wat ‘starre’ gezichtsuitdrukking. Het lopen gaat met schuifelende pasjes, vaak met een voorovergebogen houding. Opvallend is dat de symptomen vaak asymmetrisch zijn, dat wil zeggen dat de ene lichaamshelft meer aangedaan is dan de andere. De symptomen worden in het beloop van de tijd geleidelijk erger. Het tempo waarin de klachten verergeren verschilt sterk van patiënt tot patiënt.

Het is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat parkinsonpatiënten naast deze gestoorde motoriek ook veel andere problemen kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn moeite met het plassen, een moeizame ontlasting, problemen met slapen en een veranderde seksualiteit. Ook komen depressieve klachten en angsten vaker voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Tenslotte heeft een deel van de patiënten problemen met het denken, bijvoorbeeld trager denken, geheugenklachten of moeite om meerdere handelingen gelijktijdig uit te voeren.

Afhankelijk van uw klachten en het stadium van de ziekte kan begeleiding door één of meerdere leden van een multidisciplinair team wenselijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de neuroloog, parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut,ergotherapeut, logopedist, diëtist, seksuoloog, slaapgeneeskundige, psycholoog, psychiater, revalidatiearts of maatschappelijk werker. Deze zorgverleners kunnen op hun specifieke terrein allerlei adviezen en behandelingen geven, waardoor u zichzelf thuis of op het werk beter kunt redden.

Simon Friederich (aangesloten bij het ParkinsonNet ) en Fatma Mermer behandelen en begeleiden de patiënten met de ziekte van Parkinson . Zij werken nauw samen met de aangesloten neuroloog en verpleegkundige van het Boven IJ Ziekenhuis en de gespecialiseerde ergotherapeut en logopedist in de regio.

https://www.youtube.com/watch?v=sE2I2yA0LHk