Kinderfysiotherapie

Mirjam Hoebe is de kinderfysiotherapeute van fysiotherapie MCN. Zij heeft, na de basisopleiding fysiotherapie, de Masteropleiding voor fysiotherapie bij kinderen gevolgd.
Ook is Mirjam betrokken bij het programma Voor Fitte Kids (bij kinderen met overgewicht).
Zij werkt op de locaties Centrum Jeugd Gezondheid op de Markengouw en Beverwijkstraat.

De praktijk is kindvriendelijk ingericht.
Mirjam is in nauw contact met leerkrachten, ouders, kinderartsen, schoolartsen, het OKC en logopedisten.

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar).

Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;
 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg;
 • De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit ge├»ndiceerd is.

Aandoeningen
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht);
 • Longfunctie (astma/ cystic fibrosis);
  Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling;
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
 • Developmental Coordination Disorder (DCD);
 • Excessief huilen zuigeling;
 • Spierziekten;
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten;
 • Overgewicht in relatie tot bewegen;
 • M. Perthes;
 • Syndroom van Down;
 • Dysfunctional voiding (kinderbekkenfysiotherapeut).

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Er wordt altijd gewerkt volgens een behandelplan.Ook is behandeling aan huis mogelijk.

Heeft uw kind problemen met bewegen, pijn of maakt uw zich zorgen over de motorische ontwikkeling? Maak dan een afspraak bij MCN Fysiotherapie.
(Kinderfysiotherapie wordt door alle verzekeraars uit de basisverzekering vergoed).

Folder Kinderfysio
Flyer Voor Fitte Kids