Hersenschudding (PCS)

“Hersenschudding”( Post Concussion Syndrome ofwel PCS )

Bekijk hier het uitleg over hersenschudding door Cornel Tol  ( Wat is een hersenschudding? ))

Heeft u klachten die na een doorgemaakte hersenschudding aanhouden? De officiële naam hiervoor is Post Concussion Syndrome.
Waar kunnen deze klachten uit bestaan? Herkent u 1 of meerdere hiervan?

 • hoofdpijn
 • duizeligheid en/of balansproblemen
 • vermoeidheid
 • visuele klachten
 • slaapstoornissen (te veel slaapbehoefte of juist te weinig of onrustige slaap)
 • cognitieve klachten:
  – geheugenproblemen
  – aandachtsproblemen
  – moeite met multitasking
  – concentratiestoornissen
  – woordvindproblemen
 • stoornis in “auditieve integratie” : moeite met verwerken van geluidsprikkels
 • somberheid/angst/herbeleving van trauma/zorgen om traag herstel
 • spijsverteringsklachten
 • verminderde stresstolerantie
 • verminderde inspanningstolerantie (zowel mentaal als fysiek)
 • verstoorde samenwerking tussen de verschillende zintuigen
 • verstoord balans tussen belasting en belastbaarheid

Er bestaan veel misverstanden over de gevolgen van een hersenschudding. Zowel bij patiënten maar zeker ook bij de verschillende behandelaars! Dit leidt vaak tot tegenstrijdige adviezen, vele niet gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor we zien dat vele patiënten in verwarring raken.
FysioMCN en het team van therapeuten wil u met de juiste adviezen en behandeling weer zo snel mogelijk weer op uw oude niveau terug brengen.

Even een paar mythes die hardnekkig de ronde doen:

Na een hersenschudding is het nodig 6 weken rust te nemen. Dit is een ouderwets standpunt wat niet meer gevolgd dient te worden. Huidige inzichten laten zien dat een rustperiode van 24 tot 48 meer dan voldoende is waarna er opgebouwd moet worden in fysieke en cognitieve activiteiten. Onderzoek toont zelfs aan dat de groep mensen die dit advies van de behandeld arts niet op hebben gevolgd sneller herstellen dan de groep die dit wel hebben gedaan.

Klachten na 6 weken zijn nog normaal en hoort erbij. Nee, in de meeste gevallen zijn de klachten van een concussie hersteld 10 dagen na het trauma. Wanneer de klachten langer dan 10 dagen aanwezig zijn moet het benaderd worden als post concussioneel syndroom (pcs) waar een andere informatie video over is te vinden (klik hier).

Mijn hersenen zijn tegen mijn schedel aan geklapt. Nee, dit is niet mogelijk als het om een concussie gaat. Ook dit is een ouderwetse gedachte. De hersenen zijn zo flexibel en liggen in een soort gelei actige substantie die ervoor zorgt dat de hersenen niet tegen de wand van de schedel aan kunnen komen. Wat er wel gebeurd is te zien in de video wat is een concussie.

Afwachtend beleid is het juiste beleid. Nee! De belangrijkste factor die sneller herstel voorspelt is hoe snel je terecht komt bij een zorgprofessional getraind in concussies. Het beste is om een getrainde zorg professional te zien binnen 7 dagen na de concussie. Een getrainde professional zal aansturen op een juiste opbouw en niet afwachtend beleid voeren.

Last but not least, mijn hersenen zijn onherstelbaar beschadigd en ik ga nooit meer herstellen. Nee ook dit is niet waar. De hersenen herstellen prima van een concussie. Wanneer er klachten aanwezig zijn langer dan 10 dagen spreekt men van post concussioneel syndroom. Wat dit inhoudt is terug te zien in de video wat is post concussioneel syndroom. En ja, ook post concussioneel syndroom kan volledig herstellen.

Er is beeldvormend onderzoek nodig als ik langer klachten houd, zodat ik weet wat er aan de hand is. Nee, er zijn een hoop sterke verhalen dat beeldvorming nodig is om deze diagnose te stellen. Feit is dat met de huidige beeldvormende instrumenten er helemaal niets te zien is na een concussie. Om specifiek te zijn, FMRI en DTI die vaak genoemd worden ook niet. Er is momenteel vanuit de wetenschap niet voldoende bewijs om deze technieken te ondersteunen. Deze onderzoeken tonen namelijk aan dat bij gezonde personen dezelfde verstoringen worden gevonden als bij personen die een concussie hebben ondergaan. Maar dat ook dezelfde verstoringen te zien zijn bij bijvoorbeeld PTSD klachten. Dus kortom beeldvormend onderzoek is niet nodig bij aanhoudende klachten.