Ron Chang

mcn_0149

Ron heeft na 25 jaren MCN en 40 jaren als fysiotherapeut in Amsterdam Noord besloten om te genieten van zijn pensioen. We zullen zijn aanwezigheid, warmte voor het vak, zijn patiënten en voor MCN missen!

Specialisatie
Sportfysiotherapie

Aandachtsgebieden

  • Sportblessures, met name bij hardlopers
  • Revalidatie: pre- en postoperatief bij orthopedische aandoeningen
  • Begeleiden van patiënten met COPD en astma
  • Looptherapie bij perifeer arterieel vaatlijden en etalagebenen

Achtergrond
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik geregistreerd sportfysiotherapeut. Mijn uitgebreide sportervaring gebruik ik bij het behandelen van (hard)loopblessures. Het doel is de atleet zo gauw mogelijk op verantwoorde wijze terug te brengen naar zijn of haar sportniveau. Met massages, oefening en training zijn vaak hele goede resultaten te behalen. Hierbij werk ik nauw samen met o.a. de trainers van atletiekvereniging ATOS. Daarnaast begeleid ik (groepsgewijze) runningtherapie voor longpatiënten en mensen met burn-out, depressie en angst- en paniekstoornissen. Door hen te motiveren om met plezier te oefenen, werken we aan blijvende verbetering.

Inspiratie
Klachten en beperkingen ontstaan vaak door stress, overbelasting, eenzijdige werkhoudingen en gewoonten. Voor mij als therapeut is het een uitdaging om het patroon van mijn patiënten inzichtelijk te maken – én te doorbreken. Elk mens is een individu. Daarom kies ik samen met u de behandeling die past innen úw mogelijkheden.

Aangesloten bij het Netwerk Traumarevalidatie VUmc en Claudicationet

claudicationet LOGO Netwerk Traumarevalidatie VUmc