Geriatrie

De groeiende populatie thuiswonende ouderen vraagt om een specifieke benadering. Zij hebben vaak te kampen met chronische aandoeningen waardoor hun behoefte aan zorg groot is.

Verbeteren levenskwaliteit
Wanneer een oudere onze hulp zoekt kijken wij eerst welke lichamelijke en geestelijke factoren door ons kunnen worden beïnvloed, om de levenskwaliteiten te verbeteren. Daarbij kijken wij ook naar omgevingsfactoren. In samenspraak met bepalen wij een geschikt behandelplan.

Fysio MCN biedt als onderdeel van dit proces (in samenwerking) ook ergotherapie en thuiszorg. Daarbij is maatschappelijke hulpverlening zoals Doras niet weg te denken. Gezamenlijk aanbieden van zorg op een plek dicht bij de patiënt leidt tot hogere kwaliteit. Er bestaat bovendien een samenwerkingsverband met verpleeghuis de Die in Amsterdam noord.

Heeft u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Posted in: specialiteiten